NE KAŽDý POTŘEBUJE STEJNý POČET KALORIí
Hlavní / Zprávy / 2021

Proč si nejsme rovni, pokud jde o přírůstek hmotnosti?Redakce Choice
Covid-19: 90% účinná vakcína vyvinutá společnostmi Pfizer a Biontech
Covid-19: 90% účinná vakcína vyvinutá společnostmi Pfizer a Biontech
Organizace potřebuje energii na pokrytí výdajů souvisejících s jejím provozem. Tyto výdaje spadají do tří částí nerovného významu.