PSYCHOLOGICKé DŮSLEDKY MOČOVé INKONTINENCE
Hlavní / Zprávy / 2021

Psychologické důsledky močové inkontinenceRedakce Choice
Naslouchadla hrazená na 100% od ledna 2021
Naslouchadla hrazená na 100% od ledna 2021
Problémy s inkontinencí často vedou k depresím a úzkostným poruchám. Podle studie z roku 2006 v Kanadě trpí depresí 15,5% inkontinentních žen. U žen ve věku od 18 do 18 let tato míra stoupá na 30%