PSYCHOLOGICKé DŮSLEDKY MOČOVé INKONTINENCE
Hlavní / Zprávy / 2021

Psychologické důsledky močové inkontinenceRedakce Choice
10 nejvíce nakažlivých nemocí
10 nejvíce nakažlivých nemocí
V roce 2005 byla provedena studie na 3 364 zaměstnaných ženách ve věku od 18 do 60 let, které trpí těžkou až velmi těžkou inkontinencí moči. Zjistila, že 77% z nich utrpělo ztrátu sebeúcty související s jejich inkontinencí. Lidé