JAK VYBRAT KVALITNí ROSTLINNý OLEJ?
Hlavní / Zprávy / 2021

Jak vybrat kvalitní rostlinný olej?Redakce Choice
Suchá kůže: ohrožené osoby
Suchá kůže: ohrožené osoby
Kvalita rostlinných olejů závisí do značné míry na použitém způsobu extrakce. V zájmu zajištění kvality použité suroviny se obraťte na oleje získané ze semen a sušeného ovoce organického původu.