PROČ BY NATUROPATIE BYLA JEDNíM Z NEJLEPŠíCH PREVENTIVNíCH LéKŮ: NATUROPATIí VEDLE TRADIČNí MEDICíNY
Hlavní / Zprávy / 2021

Proč by naturopatie byla jedním z nejlepších preventivních léků?Redakce Choice
Konvenční medicína: původ a kontext jejího vývoje
Konvenční medicína: původ a kontext jejího vývoje
Naturopatie se snadno zobrazuje jako doplňkový lék jako doprovod při léčbě konvenční medicínou. Naturopatie předčí v některých případech i tradičního lékaře.