SAMOLéČBA MŮŽE BýT NEBEZPEČNá: PREVENTIVNí OPATŘENí
Hlavní / Zprávy / 2021

Samoléčba: preventivní opatřeníRedakce Choice
10 nejvíce nakažlivých nemocí
10 nejvíce nakažlivých nemocí
Pokud jsou příznaky samoléčby, měly by být použity vhodné léky. Nepředpokládá se, že by představovaly přímé nebo nepřímé nebezpečí, i když jsou používány bez lékařského dohledu, za předpokladu, že terapeutické dávky