FARMAKODYNAMICKé INTERAKCE JSOU ZDRAVOTNíKŮM DOBŘE ZNáMY
Hlavní / Zprávy / 2021

Různé typy lékových interakcíRedakce Choice
Příznaky endometriózy
Příznaky endometriózy
Farmakodynamické interakce nastávají, když dva (nebo více) léčiv mají překrývající se mechanismy účinku. Buď budou působit současně na stejnou fyziologickou funkci, nebo budou působit na fyziologické funkce