SPOJTE SVŮJ RYTMUS ŽIVOTA A SVé BIOLOGICKé HODINY, ABYSTE ŽILI LéPE: DEN A NOC
Hlavní / Zprávy / 2021

Spojte svůj rytmus života a své biologické hodiny, abyste žili lépeRedakce Choice
Suchá kůže: ohrožené osoby
Suchá kůže: ohrožené osoby
Den začíná na konci noci a naopak. Tento rytmus je pro nás nejzřetelnější a nejnápadnější.