KONVENČNí MEDICíNA A NEKONVENČNí MEDICíNA: URČITá KOMPLEMENTARITA
Hlavní / Zprávy / 2021

Konvenční medicína: původ a kontext jejího vývojeRedakce Choice
5 snadných a účinných meditačních cvičení
5 snadných a účinných meditačních cvičení
Na rozdíl od jiných forem medicíny (například esoterická a čínská medicína) se klasická, konvenční nebo vědecká medicína více zabývá důsledky než příčinami nemoci. V matematické logice medicína