ALZHEIMEROVA CHOROBA: MíT DOBRé PŘáTELE BY MĚLO OCHRANNý úČINEK
Hlavní / Zprávy / 2021

Alzheimerova choroba: mít dobré přátele by mělo ochranný účinekRedakce Choice
Ranní erekce: je erekce po probuzení známkou dobrého zdraví?
Ranní erekce: je erekce po probuzení známkou dobrého zdraví?
17. září 2010: Dobrá sociální síť by byla spojena se sníženým rizikem vzniku demence a Alzheimerovy choroby.