OČKOVáNí PROTI COVID-19: JE MOŽNé DOSTáVAT RŮZNé VAKCíNY?
Hlavní / Zprávy / 2021

Očkování proti Covid-19: je možné dostávat různé vakcíny?Redakce Choice
Pracovní úrazy: bolesti zad se prosazují
Pracovní úrazy: bolesti zad se prosazují
Oxfordská univerzita v Anglii zahájí první pokus s cílem zjistit, zda jsou kombinace různých vakcín Covid-19 účinné.