AMBULANTNí CHIRURGIE: JAK SE OPERACE PROVáDí ZA JEDEN DEN?
Hlavní / Zlo / 2021

Ambulantní chirurgie: jak se operace provádí za jeden den?Redakce Choice
10 nejvíce nakažlivých nemocí
10 nejvíce nakažlivých nemocí
Dnes jsou téměř čtyři z deseti operací prováděny ambulantně a stále více zdravotnických zařízení tyto praktiky vyvíjí. Ale co je denní chirurgie?