AUDIOMETRIE: ŘEČOVá A TONáLNí AUDIOMETRIE - ROZLIŠENí A DEFINICE
Hlavní / Zlo / 2021

Definice audiometrieRedakce Choice
Konvenční medicína: původ a kontext jejího vývoje
Konvenční medicína: původ a kontext jejího vývoje
Audiometrie je hodnocení sluchu pomocí nástrojů produkujících zvuky nebo slova, která musí pacient poslouchat, detekovat a někdy opakovat.