NOMA (GANGRéNA NA OBLIČEJI) - LIDé A RIZIKOVé FAKTORY
Hlavní / Zlo / 2021

Lidé a rizikové faktory pro nomaRedakce Choice
Naslouchadla hrazená na 100% od ledna 2021
Naslouchadla hrazená na 100% od ledna 2021
Noma postihuje hlavně děti do 10 let žijící v podmínkách extrémní chudoby. Zasahuje nejvíce v chudých venkovských oblastech, kde chybí nezávadná pitná voda a kde je častá podvýživa, zejména v suchých oblastech.