SOCIáLNí FOBIE (SOCIáLNí úZKOST) - LIDé V OHROŽENí A RIZIKOVé FAKTORY
Hlavní / Zlo / 2021

Ohrožené osoby a rizikové faktory sociální fobie (sociální úzkost)Redakce Choice
Naslouchadla hrazená na 100% od ledna 2021
Naslouchadla hrazená na 100% od ledna 2021
Sociální úzkost se objevuje nejčastěji během dospívání, i když se v dětství mohou objevit varovné příznaky, jako je inhibice. Může to také začít v dospělosti po traumatu.