EHLERS-DANLOSŮV SYNDROM - LéČBA A DOPLŇKOVé PŘíSTUPY
Hlavní / Zlo / 2021

Léčba a doplňkové přístupy k Ehlers-Danlosovu syndromuRedakce Choice
Naslouchadla hrazená na 100% od ledna 2021
Naslouchadla hrazená na 100% od ledna 2021
V současné době nejsou k dispozici žádné léky k léčbě Ehlers-Danlosova syndromu. Léčba může zmírnit některé příznaky a zabránit komplikacím.