EHLERS-DANLOSŮV SYNDROM - LIDé V OHROŽENí A PREVENCE
Hlavní / Zlo / 2021

Rizikové osoby a prevence Ehlers-Danlosova syndromuRedakce Choice
10 nejvíce nakažlivých nemocí
10 nejvíce nakažlivých nemocí
Lidé, kteří mají v rodinné anamnéze onemocnění. Většina forem Ehlers-Danlosova syndromu se dědí autozomálně dominantně. Rodič nesoucí mutaci odpovědnou za onemocnění má proto 50% šanci na přenos nemoci.