OHROŽENé OSOBY A PŘíZNAKY TRAUMATU HLAVY
Hlavní / Zlo / 2021

Ohrožené osoby a příznaky traumatu hlavyRedakce Choice
Konvenční medicína: původ a kontext jejího vývoje
Konvenční medicína: původ a kontext jejího vývoje
Alkoholická, chronická nebo akutní intoxikace a užívání drog jsou vysoce vystaveni lebečním traumatům (pády, dopravní nehody atd.).