ROSTLINNé UHLí: VýHODY TOHOTO PŘíRODNíHO PRODUKTU PRO ZDRAVí
Hlavní / Řešení / 2021

Rostlinné uhlí: výhody tohoto přírodního produktu pro zdravíRedakce Choice
Pracovní úrazy: bolesti zad se prosazují
Pracovní úrazy: bolesti zad se prosazují
Aktivní rostlinné uhlí se skládá hlavně z uhlíku. Jeho adsorpční síla mu je svěřena jeho strukturou, a nikoli konkrétní aktivní látkou. Jeden gram práškového aktivního uhlí má absorpční povrch mezi 400 a